2003

Kardinaal Etsaou vertrouwt de parochie en de school ‘Sainte Christine‘ toe aan de Gemeenschap Chemin Neuf

De Gemeenschap Chemin Neuf is in september 2003 in Kinshasa aangekomen, op uitnodiging van kardinaal Etsaou, die het belang had ontdekt van de Cana-sessies voor echtparen, die al sinds 1997 door leden van de Gemeenschap in Kinshasa werden georganiseerd. De kardinaal wenste dat deze steun voor de eenheid van de echtparen niet alleen voor de duur van een sessie, maar de hele tijd zou duren. Daarom vertrouwde hij aan de Gemeenschap de parochie en de nabijgelegen basisschool ‘Sainte Christine’ toe, gelegen aan de drukke Ngaba-rotonde in de gemeente Makala.

Ecole Ste Christine

2003

School ‘Sainte Christine’

In 2003 lagen de gebouwen van de basisschool Sainte Christine in puin: geen deuren of ramen meer, het dak was gedeeltelijk ingestort, de lessenaars waren verdwenen… Een deel van de gebouwen was niet meer in gebruik. Toch studeerden er nog 250 kinderen in de gebouwen tussen de gaten in de metalen platen, in zeer moeilijke omstandigheden.

2005

Het opvangcentrum Ndako Ya Biso (NYB)

Om de school herop te bouwen, diende men eerst alle straatkinderen uit het gebouw te zetten, die van de school hun nachtverblijf hadden gemaakt. Meteen stonden we voor een grote uitdaging: een antwoord te vinden op het probleem van de aanwezigheid van zoveel straatkinderen in de buurt van de Ngabo-rotonde. Zo ontstond het project om straatkinderen te steunen. In de buurt van de school werd een huis gehuurd dat het eerste opvangcentrum voor het project werd. De kinderen noemden het ‘Ndako Ya Biso’, wat in het lingala “Ons Huis” betekent.

“We moeten geloven in een klein begin”

2006

Van bouwplaats naar opleidingscentrum

Toen wij met de restauratie van de school begonnen, merkten wij dat er in de buurt alleen oude metselaars en timmerlieden waren; wij konden geen jongeren vinden die bekwaam waren in deze ambachten.

De Gemeenschap Chemin Neuf kon beroep doen op een broeder die gekwalificeerd en ervaren was op het gebied van de bouw. Hij nam de leiding over de verschillende restauratie- en bouwplaatsen en begon meteen ook met een beroepsopleiding voor jongeren, eerst op de bouwplaatsen zelf en later in ons eigen beroepsopleidingscentrum.

.

2008

Bouw van onze opvangcentra voor straatjongens en straatmeisjes

In 2008 kon de Gemeenschap Chemin Neuf dankzij diverse externe steun een stuk grond van 2000 m2 kopen in de buurt van de Ngaba-rotonde, in de gemeente Makala, op de grens met de gemeente Selembao. Er werd op het stuk grond een opvangcentrum voor jongens gebouwd.

In maart 2011 kocht de Gemeenschap een nieuw stuk grond van 1000 m2, dicht bij het vorige, om er een centrum voor straatmeisjes (jonger dan 15 jaar) te huisvesten. Het centrum werd gebouwd en ingehuldigd op 8 maart 2012.

2009

Het Beroepsopleidingscentrum Sint-Jozef

In 2006 werd een stuk grond aangekocht en werd een grote werkplaats gebouwd en uitgerust. Het Beroepsopleidingscentrum opende zijn deuren op 1 mei 2009. Het ontvangt sinds dan jongeren in moeilijke leefsituaties en straatjongeren. Het heeft nu vijf afdelingen (metselen, timmeren, ‘lassen en elektriciteit’, bouwvakker voor jongens, en ‘snit en naad’ voor meisjes). 200 jongeren kunnen er een opleiding volgen. Het is de bedoeling jongeren gedurende twee of drie jaar een beroepsopleiding van goede kwaliteit te bieden, die hen in staat stelt werk te vinden waarmee zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Een nieuw gebouw van twee verdiepingen met 7 klaslokalen en werkplaatsen werd gebouwd door de jongeren in opleiding in het centrum en werd geopend in september 2012.

2011

Gespecialiseerde kliniek voor straatkinderen

In 2011 kreeg de Gemeenschap Chemin Neuf financiering van de Belgische ambassade om een gespecialiseerde kliniek voor straatkinderen te bouwen. Het werd ingehuldigd op 30 maart 2012.

Grands jeunes de la rue

2013

Opvang van en luisteren naar jongeren op straat

In 2013 werd een tweede gebouw gebouwd in het centrum voor straatmeisjes om oudere straatkinderen (16+) op te vangen, dankzij financiering van de Belgische ngo Africakids. Het gebouw werd op 18 februari 2014 ingehuldigd. 

2022

Ndako Ya Elikya, huis van professionele integratie

Ons nieuw project: het huis van professionele integratie. Het is de bedoeling jongeren die hun opleiding, zowel in het beroepsonderwijs als in de verschillende werkplaatsen waar Ndako Ya Biso hen plaatst, hebben voltooid, te helpen hun eigen kleine productieatelier op te richten. Daartoe geven wij in het huis een opleiding in ondernemerschap en management (bedrijfsbeheer) en wordt samen met de jongere een persoonlijk werkplaatsproject opgesteld. Voorts verlenen wij steun voor de aankoop van basisgereedschap, zoeken wij samen met de jongere een plaats om te werken en helpen hen met de administratieve rompslomp (contacten met overheidsambtenaren verlopen soms zeer moeizaam). Dankzij de financiële steun van de Franse ngo “SMAM” werd de bouw uitgevoerd door de leerlingen van het Beroepsopleidingscentrum.