Vele kinderen zijn diep getraumatiseerd door hun familiale levensgeschiedenis en door wat zij als straatkind beleefd hebben; wij bieden hen medische en psychologische zorg aan

MEDISCH CENTRUM

Alle straatkinderen in onze centra krijgen gratis verzorging in ons medisch centrum, gerund door twee verpleegsters. Wij verzorgen er elke maand meer dan 200 kinderen en jongeren. Naast allerlei wonden en kwetsuren, hebben we ook veel te maken met ziektes zoals bijv. malaria.

PSYCHOLOGISCHE RAADPLEGINGEN

In 2021 hielden onze drie psychologen 871 raadplegingen aan kinderen en jongeren die in onze centra verbleven of vanuit onze centra opgevolgd werden.

Ook organiseerden onze psychologen 12 sessies rond zelfrespect (sessies van drie dagen) voor de oudere jongeren, zowel jongens als meisjes, die in onze centra begeleid werden.