In de enorme stad Kinshasa heerst veel armoede en grote ellende

De grote ellende en armoede die in de enorme stad Kinshasa heerst, maakt het talrijke gezinnen onmogelijk hun kinderen op te voeden. Deze armoede is ook een bron van spanningen en geweld binnen het gezin, en soms zelfs van misbruik. Voor ons Europeanen is het onvoorstelbaar dat vele kinderen hun ouderlijk huis ontvluchten en dat de stedelijke jungle hen minder vijandig overkomt dan hun eigen familie… De beschuldigingen van hekserij waaraan sommige kinderen worden onderworpen en het grote geweld dat daarop kan volgen, brengen hen ertoe hun huis te verlaten. Zij ervaren hun vertrek als een afwijzing. Ze voelen zich als wezen, aan wie het recht wordt ontzegd lief te hebben en bemind te worden.