OP CONCENTRATIEPLAATSEN VOOR STRAATKINDEREN

300 kinderen werden ontmoet en gesensibiliseerd op straat.

IN ONZE DRIE OPVANGCENTRA

 • In het jongenscentrum : gemiddelde aanwezigheid van 40 jongens per dag
 • In het meisjescentrum : ongeveer 15 meisjes worden opgevangen en ondergebracht
 • In het centrum voor oudere jongeren : een 50-tal oudere jongeren (16+) worden op regelmatige basis opgevolgd: opvang, gesprekken, alfabetisering en plaatsing in een beroepsopleiding
 • In onze gespecialiseerde kliniek : worden elke maand 200 kinderen onderzocht en behandeld
 • Met onze drie psychologen : 900 psychologische consultaties gedurende het jaar

GEZINSHERENIGING

165 kinderen werden herenigd met een gezinslid, met een terugvalpercentage van 16%.

OPVOLGING VAN DE KINDEREN NA DE GEZINSHERENIGING

 • 350 kinderen volgen les op de lagere en middelbare school, van wie er 10 geslaagd zijn voor hun staatsdiploma middelbaar onderwijs
 • 98 jongeren geplaatst voor een beroepsopleiding (met een uitvalpercentage van 25%)
 • 45 jongeren die hun opleiding hebben voltooid, hebben steun en een starterskit gekregen voor hun professionele integratie
 • 256 microkredieten van 50 tot 100 dollar werden toegekend aan moeders die verantwoordelijk waren voor herenigde kinderen in hun gezin, met een terugbetalingspercentage van 71%
 • 44 huurwaarborgen van 150 dollar werden toegekend aan gezinnen van herenigde kinderen om betere huisvesting te vinden of om hun eigen huisvesting te verbeteren.
 • er werden 30 uitwisselingsbijeenkomsten tussen de ouders van herenigde straatkinderen georganiseerd, waarbij telkens ongeveer twintig ouders aanwezig waren

NDAKO YA BISO PERSONEEL 

Het personeel bestaat uit 44 werknemers (22 mannen en 22 vrouwen) plus ongeveer 15 losse krachten en ongeveer 15 vrijwillige moeders die helpen bij de bereiding van de maaltijden voor de kinderen.

In de loop van het jaar werden 8 opleidingsdagen en 2 zelfbeoordelingsdagen georganiseerd.