Jongens tot 16 jaar

Ons open centrum voor jongens tot de leeftijd van zestien jaar

Het centrum voor jongens tot 16 jaar is een open opvangcentrum waar de jongeren van 8u tot 16u welkom zijn. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel, nl. als een kind ziek is of risico loopt op straat. Het is een bewuste keuze om voor deze jongens geen permanente nachtopvang te voorzien. We zijn immers van mening dat de enige en beste opvangplaats voor deze kinderen hun eigen familie is. Het kind mag niet wennen aan het centrum. We willen ook niet dat de familie de verantwoordelijkheid op een goede en veilige opvang van hun kind doorschuift.

In sommige gevallen blijft gezinshereniging echter zeer moeilijk en is een tijdelijke opvang nodig. Daarom hebben we in 2015 met de hulp van de Britse ambassade een oud gebouw omgebouwd tot een tijdelijk opvangcentrum voor ongeveer 15 jongens.

Meisjes van 6 jaar tot 13 jaar

Ons opvanghuis voor straatmeisjes van zes tot dertien jaar

Het is onmogelijk straatmeisjes en -jongens op dezelfde plaats onder te brengen vanwege hun tegenstrijdige verhoudingen op straat. In maart 2012 werd een gesloten centrum voor straatmeisjes geopend. Het ontvangt en herbergt ongeveer 15 meisjes van 6 tot 13 jaar oud in afwachting van hun gezinshereniging of hun plaatsing in een gesloten centrum.

De 16-plussers

Een luistercentrum voor jongeren die op straat leven

Aanvankelijk werden jongeren in ons centrum voor jongens opgevangen tot ze 18 jaar oud waren. Maar de 16-plussers zijn gewelddadiger, hebben de neiging het centrum voor zichzelf over te nemen en beletten de jongere jongens toegang te krijgen tot de diensten van het centrum.

Het luistercentrum voor straatjongeren ontvangt en luistert naar jongeren vanaf 16 jaar die nog op straat leven, en biedt hun verschillende diensten: beroepsopleiding, microkrediet, steun bij huisvesting.