Elke gezinshereniging is een strijd en een hoop

Elke gezinshereniging is een strijd en een hoop: wanneer een kind ermee instemt terug te keren en het gezin ermee instemt zich met het kind te verzoenen, is dat in de eerste plaats een grote vreugde voor de verantwoordelijke opvoeder en tegelijk gaat er een hele toekomst open zowel voor het kind door zijn of haar opleiding als voor het gezin en de kleine onderneming van de moeder.

Voor ons staan gezinsverzoening en gezinsemancipatie centraal in ons werk, dat een weg opent naar vrede en een hoopvolle toekomst.