Wij hebben vier soorten plaatsen uitgekozen om ons werk uit te voeren: de straat, onze twee opvangcentra, het gezin van het kind en de omgeving van het kind.

De straat en de concentratieplaatsen :

Onze maatschappelijk werkers werken vanuit acht concentratielocaties die zijn geïdentificeerd in de wijken nabij de grote rotonde van Ngaba: deze locaties zijn meestal grote markten die aantrekkingspolen vormen voor straatkinderen.

Deze acht plekken zijn de Ngaba rotonde zelf, de ‘Intendance’, het universiteitsplein, Kisenso, Wenze Ngaba, Super-Lemba, Commune, Cité Verte en Matadi Mayo en de Selembao Markt.

Op elke locatie voert een NYB-medewerker vier activiteiten uit :

  • Onder toezicht van de burgemeester van de gemeente komen wij elke maand bijeen met de verschillende verantwoordelijken van het terrein (politie, districtshoofd, winkeliers, jeugdleiders). Het doel van deze bijeenkomsten is de problemen van de jongeren te bestuderen en snel vast te stellen welke nieuwe straatjongeren op het terrein zijn aangekomen.
  • Wij komen regelmatig bijeen met de straatjongeren die op het terrein aanwezig zijn, door middel van dag- en nachtbezoeken, en bespreken met hen hun levensomstandigheden.
  • We luisteren naar de jongeren en proberen in eerste instantie steun te bieden en aan gezinshereniging te werken vanuit de locatie. Indien nodig, worden sommige jongeren naar ons medisch centrum gestuurd. Anderen worden, na gesprekken, nader onderzoek en bemiddeling, direct herenigd met hun familie zonder via ons opvangcentrum te gaan.
  • Wij zorgen voor bewustmaking van de plaatselijke bevolking, met name via gemeenschapsradiostations op de markten.