INSTRUMENTEN OM HERENIGDE KINDEREN IN HUN GEZIN OP TE VOLGEN

Gezinshereniging van het kind is geen einddoel, het is slechts een moment in een traject dat moet leiden tot verzoening en empowerment van het gezin. Indien de opvoeder niet de tijd neemt om aan de eenheid van het gezin te werken, kan hij of zij zeker zijn van een groot aantal mislukkingen, aangezien de gezinssituatie niet is veranderd.

JP Godding en A Mushiete, Méthodologie de l’Accompagnement des Enfants de la Rue à Kinshasa

1ste INSTRUMENT : FAMILIEBEZOEKEN

Tijdens het bezoek aan het gezin moet de opvoeder eerst aandacht besteden aan het kind om zich ervan te vergewissen dat het niet teruggevallen is. Hij praat met hem om te weten te komen wat hij doet, wat zijn plannen zijn, wat zijn vreugden en zijn zorgen zijn… Hij gaat ook na hoe zijn relaties met de leden van zijn familie, zijn vrienden op het perceel en in de buurt zijn. Voelt het kind zich welkom en veilig?

De opvoeder praat ook met familieleden over hun zorgen: Lukt het de familie om te overleven? Zijn er bijzondere moeilijkheden?

2de INSTRUMENT : EEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN

De meeste jonge kinderen worden gemotiveerd door het naar school gaan: hun schooluniform terugkrijgen is als het terugwinnen van hun waardigheid, het is als het terugwinnen van het vertrouwen dat zij een kind zijn als ieder ander.

Tijdens de opvolgingsbezoeken aan de scholen, beoordeelt de opvoeder de ontwikkeling van het kind door middel van attitudes, netheid, beleefdheid, enz. Hij onderzoekt samen met het kind of het tevreden is met de klas en de opleiding, en of het problemen ondervindt en welke die zijn.

Hij zal ook de betrokkenheid van het gezin bij de schoolopleiding van het kind nagaan: het welslagen van de schoolopleiding hangt ervan af.

3de INSTRUMENT : EEN BEROEPSOPLEIDING

Op enkele uitzonderingen na bieden wij jongeren vanaf 15 jaar een beroepsopleiding aan.

  • Vóór de opleiding: dit is de fase waarin de jongere en zijn familie gemotiveerd worden en een richting kiezen. Het doel is de jongere een positief zelfbeeld te geven.
  • Tijdens de opleiding: toezicht houden op de kwaliteit van de opleiding en de regelmatigheid van de jongere.
  • Na de opleiding: steun voor beroepsintegratie in een stad waar er zeer weinig kansen zijn om een goede job bij een goede werkgever te vinden, en waar de meesten zichzelf als kleine zelfstandige zullen moeten behelpen om aan de kost te komen.

4de INSTRUMENT : PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

Tijdens het proces van gezinshereniging controleert de opvoeder ook de opvangvoorzieningen voor het kind. Veel kinderen zijn op straat beland, omwille van de armoede in hun gezin. Niet alleen beschikt het gezin niet over de middelen om de schoolopleiding van hun kind(eren) te betalen, maar er is meestal zelfs geen voedsel zodat elk gezinslid voor zichzelf moet zorgen.

In principe weigeren wij elke rechtstreekse steun aan de gezinnen van herenigde kinderen om elke weg van afhankelijkheid te vermijden. Elke hulp die wordt gegeven kan een gezin doen denken dat zij later meer hulp kunnen krijgen. Wij kennen wel onder bepaalde voorwaarden ‘microkredieten’ toe om de gezinnen hun autonomie terug te geven.

Maar in sommige gevallen is de ellende totaal: de vader is verdwenen, de moeder is alleen en berooid, of een invalide grootmoeder zorgt voor de kinderen, en als het herenigde kind zich in deze situatie van totale ellende bevindt, zal het geen twee dagen uithouden alvorens weer op straat te belanden.

5de INSTRUMENT : VERLENING VAN EEN MICROKREDIET

Een kind dat door de ellende van het gezin op straat is terechtgekomen, zal niet bij zijn of haar gezin blijven als de situatie van ellende niet is veranderd.

Van de instrumenten om herenigde kinderen te stabiliseren, is het microkrediet voor de moeder die verantwoordelijk is voor het kind, een essentieel element. Dit microkrediet verschaft de moeder de middelen om een activiteit op te starten, te hervatten of te ontwikkelen, die een klein inkomen genereert op te starten. Dit inkomen zal haar in staat stellen voor haar kinderen te zorgen en de levensomstandigheden van haar gezin te verbeteren.

Na de studie van het project van de moeder en een kleine opleiding, wordt een krediet toegekend. Het eerste bedrag is $40 en als de terugbetaling regelmatig is, kan een nieuw krediet van $50 tot maximaal $100 worden toegekend. De moeder kan haar microkrediet regelmatig vernieuwen tijdens de stabilisatieperiode van drie jaar.

6de INSTRUMENT : VERSTREKKING VAN EEN HUURWAARBORG

De opvoeder kan tot de bevinding komen dat het kind niet zal kunnen overleven in de precaire leefomstandigheden van het gezin. Ofwel is de gezinswoning te klein voor een gezin met meerdere kinderen, ofwel is de woning onhygiënisch, ofwel staat de woning regelmatig onder water, ofwel wordt het kind verstoten door de buren in de buurt.

In sommige gevallen kunnen gezinnen de maandelijkse huur ($20-$30) wel opbrengen, maar de huurgarantie van zes tot tien maanden die de huisbaas eist niet betalen en zitten zij dus vast in ondermaatse huisvesting.

Dit instrument is ontwikkeld om gezinshereniging en stabilisatie van het kind in het gezin te bevorderen. De huurwaarborg wordt rechtstreeks aan de eigenaar van de accommodatie betaald. Het is geen krediet, maar een directe steun van onze structuur.

7de INSTRUMENT : OUDERBIJEENKOMSTEN

De ervaring heeft ons geleerd dat de gezinnen moeten weten dat zij niet de enigen zijn die vandaag in Kinshasa met deze problemen worden geconfronteerd. De ontmoeting met andere gezinnen die in dezelfde situatie verkeren, geeft het gezin moed, en de uitwisseling van ervaringen versterkt de capaciteiten van de gezinnen en laat hen zien dat iets anders mogelijk is. De getuigenis van een geslaagde ervaring met de reïntegratie van een kind in een gezin kan andere gezinnen echt aanmoedigen. In die zin zijn ouderavonden een belangrijk instrument om een kind te stabiliseren.