Kinderen horen niet op straat te leven

Omdat elk kind
het recht heeft op een gezin,
op waardering, op erkenning,
op een hoopvolle toekomst;
omdat we geloven
dat verzoening in gezinnen
een essentiële weg naar vrede in de samenleving is.

Daarom Ndako Ya Biso!

Hun families erkennen niet het recht van de kinderen om lief te hebben en geliefd te worden…

“Het ergste leed voor een straatkind is niet het materiële leed, want niet genoeg te eten hebben of blootsvoets door de straten van de stad lopen is een behoeftigheid waaraan zij snel gewend raken. Overleven is een kunst die ze snel onder de knie krijgen. Maar hun harten vinden geen rust, want als zij hun toevlucht hebben gezocht op straat, dan is dat omdat hun een grondrecht is ontzegd, het levenssap van de ziel: namelijk lief te hebben en bemind te worden. Wat ook de reden is waarom zij het ouderlijk huis moesten ontvluchten, het is altijd een dramatische situatie die onvermijdelijk een diepe kwetsuur in de ziel veroorzaakt.”

Matthieu Dauchez