In het verleden wilden ouders en jongeren geen beroepsopleiding, die werd beschouwd als voorbehouden aan jongeren zonder potentieel. Ze wilden allemaal een staatsdiploma. De meesten van hen zien echter dat een staatsdiploma tegenwoordig niet leidt tot een baan, maar tot (langdurige) werkloosheid, terwijl een jongere die een vak beheerst, gemakkelijker in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Hoe articuleren we ons opleidingswerk met oudere straatjongeren (15+)?

Klik op de afbeelding om deze op volledig scherm weer te geven

Waarom dit nieuwe project?

Jongeren voltooien hun beroepsopleiding maar krijgen geen baan omdat er weinig bedrijven zijn en zij geen mensen in dienst nemen vanwege de slechte economische situatie in het land.

De enige oplossing is voor hen om hun eigen kleine werkplaats te beginnen. Hun beroepsopleiding, die uitsluitend op technische vaardigheden is gericht, bereidt hen hier niet op voor.

Daarom voelden wij de noodzaak om jongeren die hun beroepsopleiding hadden voltooid, te helpen hun eigen werkplaats in de informele sector te beginnen. Zo werd het “Maison de l’Insertion” gebouwd en op 29 januari 2022 ingehuldigd.

Dit is ons nieuwe project: het arbeidsbureau.

Tijdens hun beroepsopleiding komen wij met de jongeren samen om hun individueel sociaal-professioneel integratieproject te definiëren: hun studies voortzetten, een baan vinden of hun atelier opstarten…

Voor jongeren die hun micro-onderneming willen starten, worden 8 stappen bewandeld:

  1. Tijdens hun beroepsopleiding worden management- en ondernemerschaps-opleidingen georganiseerd.
  2. Driemaandelijkse ontmoetingen tussen jongeren om hen in staat te stellen ideeën en projecten uit te wisselen.
  3. Na een evaluatie van de beheersing van zijn of haar opleiding wordt met elke jongere een project voor een micro-onderneming vastgelegd.
  4. Waar mogelijk wordt aan elke jongere een integratiekit (met gereedschap en basismateriaal) gegeven, afhankelijk van het gekozen beroep.
  5. De jongere wordt ondersteund in zijn contacten met de overheid en beschermd tegen overheidspersoneel die onterechte belastingen trachten te innen (probleem van corruptie bij overheid).
  6. Hij zoekt een plaats om te werken en indien nodig, geven wij hem een huurwaarborg om hem een geschikte ruimte voor zijn werkplaats te geven.
  7. De jongere wordt, indien nodig, ondersteund met een startkrediet voor aankoop van basismateriaal.
  8. Na de opstart regelmatige evaluatiebezoeken ter ondersteuning.